Innovation

INDUSTRI

ARCTICUS SYSTEMS GÖR REALTID FÖRUTSÄGBAR

Med sina forskningsbaserade produkter för mjukvaruutveckling av säkerhetskritiska realtidssystem, säkrar och certifierar Arcticus Systems mjukvara i inbyggda system. Genom att matematiskt analysera och syntetisera mjukvarukonstruktionen av inbyggdasystem, förenklas certifiering. Traditionell verifiering genom testning kan inte garantera kvalitet och är resurskrävande.

Att traditionellt verifera och certifera mjukvara i realtidssystem är kostsamt och tidskrävande. Vår nisch är att erbjuda metodik och verktyg för formell analys av mjukvaruintensiva komplexa system där säkerhetskritiska funktioner ska utföras vid rätt tidpunkt oavsett systemets tillstånd.

Med hjälp av våra Rubus-produkter kan kunden analysera mjukvarukonstruktionens realtidsegenskaper.

Rubus-produkterna, som är certiferade enligt ISO 26262 ASIL D, baseras på ”state of the art” teknik utvecklat i samarbete med forskare från Mälardalens Högskola som har och har har stor betydelse vid utvecklingen av produkterna. Vi är en viktig brygga mellan akademin och industrin.

Vi implementerar deras forskningsresultat i våra verktyg och levererar till våra kunder, som vi har ett nära samarbete med sedan många år.

Tack vare våra forskningssamarbeten i nationella projekt (KK, VR, VINNOVA) och internationella projekt (ARTEMIS, ITEA3) ligger vi i frontlinjen inom detta område.

Läs gärna mer på www.arcticus-systems.com

Share This Post :