Innovation

INDUSTRI

OBEROENDE LABORATORIUM FÖR KORROSIONSPROVNING

I princip alla komponenter har någon form av ytbehandling – Proton Technology är ett oberoende laboratorium, som är specialiserade på korrosionsprovning, materialutredning, skadeanalys och utbildning.

– De metoder vi använder har bra överensstämmelse med vad som händer i fält vilket sannolikt är en av anledningarna till att vi är bland de största aktörerna på de korrosionsprovningsmetoder vi använder, säger Göran Holmbom, Senior Adviser på Proton Technology.

Med samarbetspartners såsom Scania, Volvo och IKEA är laboratoriet ett välkänt namn. Deras metoder är godkända enligt Swedacs standard och garanterar integritet och sekretessnivå.

– I vårt välutrustade laboratorium provar och dokumenterar vi egenskaper hos ytbeläggningar. Vi undersöker om de uppfyller gällande krav och standarder och vi tittar på de fall när ytbehandlingen av någon anledning havererat, säger Göran Holmbom, och fortsätter:

– I en skadeanalys så börjar vi med att försöka skapa en bild av vad komponenten har gått genom. Vi måste ju utgå från vad vi vet och inte vad man tror sig veta. Till vår hjälp har vi erfaren personal och utrustning som svepelektronmikroskop, ljusmikroskop och stereomikroskop. Materialutredningar är ett område som, enligt Göran Holmbom, är i stark tillväxt.

– Det döljer sig mer under ytan än man kan ana, i vår materialanalys undersöker vi struktur och grundmaterial och mäter skikttjocklekar. Utvecklingen inom nanoteknologin gör också att det kommer fer nya material, till exempel hydrofoba, vattenavstötande nanolacker.

Vi kommer sannolikt att med växande storlek kunna ta nya typer av uppdrag på materialsidan där vi kan vara mer aktiva i metodutveckling. Efersom i princip alla komponenter ska ytbehandlas så menar Göran Holmbom att med större kunskap minimeras risk för stora kostnader i ett senare skede. – Konstruktören ser till hållfasthet och design, det kan finnas en risk att det byggs in fällor i konstruktionen som gör att själva ytbehandlingen inte blir bra vilket i sin tur kan kosta otroligt mycket pengar.

Både kunskap och tester om ytbehandling krävs genom hela kedjan från ritbordet, ytbehandlaren och inköparen.

PROTON TECHNOLOGY är ett kunskaps- och tjänsteföretag inom ytteknik som bland annat arbetar med rådgivning, konstruktionsstöd, materialutredning, utbildning samt provning och verifiering av ytskikt.

Share This Post :