Innovation

INDUSTRI

VEM TAR HEM SEGERN – OPTIMISTEN ELLER PESSIMISTEN?

Optimisten i mig jublar, medan pessimisten i mig är orolig för att det går åt pipsvängen. Vem av dem får rätt i slutändan?

Optimisten i mig ser att allt fler människor vill konsumera hållbart. Efterfrågan på skogsindustrins klimatsmarta produkter är stor och det avspeglas i investeringarna.

Med drygt 16 miljarder kronor stod skogsindustrin för 23 procent av industrins totala investeringar under 2017. Det är färde året på raken med rekordhöga investeringar och de fortsätter under 2018.

För att möta efterfrågan på flerfamiljshus, studentlägenheter, skolor och andra offentliga lokaler, bygger flera skogsföretag nya anläggningar för industriellt trä- byggande. Andra företag ökar produktionen av kartong och textilmassa för att möta behoven av förnybara förpackningar och hållbara textiler. Det leder i sin tur till ökad kapacitet att producera nya material och produkter från industrins biströmmar.

Just nu tittar man till exempel på hur man kan skala upp tillverkningen av biobaserade drivmedel och biobaserade plastliknande material, som det råder stor efterfrågan på.

Det pågår en fantastisk utveckling inom skogsindustrin och därmed inom bioekonomin. Siktet är inställt på framtiden och näringsliv, politik och stiftelser ökar därför medlen till forskning och innovation.

Genom den unika nationella forskningsagendan är näringen överens om var de intensiferade satsningarna ska ske. Det pågår även ett nära samarbete med andra branscher som också vill se en ökad bioekonomi. Optimisten i mig ser också att politiker säger ja till bioekonomin.

Vi har ett starkt stöd bland våra EU-parlamentariker för att värna vår nationella skogspolitik. I Sverige har riksdagen uttalat ett mål om att landet ska bli fossilfritt till 2045.

Här kommer skogsindustrin spela en stor roll, vilket vi kommer visa i den fossilfria färdplan vi har tagit fram inom ramen för Fossilfritt Sverige. Planen presenteras inom kort.

Men så var det den där pessimisten i mig. Jag höll på att glömma henne. Pessimisten undrar: ”Kommer vi att ha en nationell politik som ser till att skogen räcker?”

De investeringar som nu görs innebär att skogsindustrins bidrag till en växande bioekonomi ökar. Det förutsätter dock att vi kan öka produktionen i den svenska skogen samtidigt som vi klarar den biologiska mångfalden.

Men de senaste politiska förslagen har handlat om det motsatta, om hur mer skog ska undantas från brukande. Så kan vi inte ha det.

En viktig uppgift för den regering som tillträder efter valet blir att lägga fast en politik som bidrar till ett ökat uttag ur den svenska skogen och därmed till en politik som ökar skogsnäringens bidrag till ett hållbart samhälle med minskad klimatpåverkan.

Men med detta sagt så tror jag att optimisten i mig får rätt till slut. Vårt erbjudande – en stark cirkulär och fossilfri bioekonomi – är för bra för att tacka nej till.

CARINA HÅKANSSON

VD SKOGSINDUSTRIERNA

Share This Post :