Innovation

INDUSTRI

FOKUS PÅ SVENSK TILLVERKNING MED STÖD AV SENASTE TEKNIKEN

Historiskt sett är gallerdurken ryggraden i Weland verksamhet, men det började med vingmuttrar för möbelindustrin. Idag är Weland en koncern med en rad olika dotterbolag och 900 anställda i koncernen. – Gallerdurken har sedan 1960-talet varit och är fortfarande en del av ryggraden och motorn i företaget, säger Björn Henriksson vice VD på Weland.

Idag är Weland också en ledande tillverkare och leverantör av trappor och räcken, entresoler och gångbryggor.

– Vi har under åren byggt upp ett rykte som gjort oss kända för bra och robusta produkter, vi levererar kvalitet i tid. Fokus har genomgående varit att allting som tillverkas hos oss ska vara godkända och leva upp till alla krav, standarder och förväntningar, säger Björn Henriksson.

Förra årets gynnsamma konjunktur innebar en stark utveckling för Weland med ökad orderingång. – Vi gjorde all time high på många sätt. Vi fortsätter att investera, bland annat i ny maskinutrustning. Weland är familjeägt med långsiktiga perspektiv på bolaget.

Ny teknik är på många sätt avgörande för all industri som bedrivs i vår del av världen, konstaterar Björn Henriksson. – Idag levereras produkter småskaligt och ofta istället för att som för tio år sedan ett stort lager. Vi hade inte kunnat leva upp till “just-in-time” om det inte varit för en fexibel teknik där vi snabbt kan ställa om produktionen, i vissa fall på en timme. Utvecklingen har också inneburit att vi är mer integrerade med våra kunder i det att vi har en viss lagerhållning och logistik.

Vi blir en del av kundens supply chain. Samtidigt som det är viktigt att hålla sig i framkant vad gäller Industri 4.0, big data och IOT, så påverkar den tekniska utvecklingen idag inte produkterna som sådana, tekniken bidrar istället till insikter i den egna verksamheten. – När våra produkter väl är hos kund så är de stilla, de rör sig inte, det finns idag ingen intelligens i dom. Än så länge har det inte funnits ett behov av att veta hur dom har det där dom finns.

Man skulle kunna tänka sig att trappor skulle kunna förse kunden med information om hur många så rör sig i dom vid olika tidpunkter, säger Björn Henriksson, och fortsätter: – Vi har kunnat utnyttja tekniken för att bland annat upptäcka våra egna flaskhalsar och därmed effektivisera arbetet.

Vi har bland annat via radar kan vi kunnat mäta hur många lastbilar som kommer till oss varje dag och vid vilka tider och därmed kunnat styra våra inköp så att de kommer vid tidpunkter när det är lite kunder. På så sätt blir hanteringar effektivare för alla inblandade. Vi kan följa upp våra maskiner på ett annat sätt än tidigare. Samtidigt så måste man vara otroligt försiktig, det finns alltid en risk att man angriper människor istället för systemen.

Man måste vara observant, det får inte bli en “big brother”.

Hur ser utvecklingen ut hos er?

– Vi växer och har ständigt behov av allt från städerskor till fler ingenjörer. Vi är ett företag som är mycket måna om vår personal, de är vår viktigaste parameter i bolaget, utan bra personal så betyder varken teknik eller lokaler någon roll.

Vi fortsätter att satsa framåt med en stenhård strategi att tillverka saker i Sverige med hjälp av den senaste tekniken. Och vi har de muskler som behövs för att göra nödvändiga och långsiktiga investeringar, avslutar Björn Henriksson.

Share This Post :